12 marca 2009r. odbył się w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Świnoujściu konkurs "Perły Bałtyku: Wolin - Uznam - Rugia - Bornholm". Społeczne Gimnazjum STSG było współorganizatorem tego międzyszkolnego i międzynarodowego konkursu. Wzięło w nim udział 20 trzyosobowych zespołów z GP 2, ze Społecznego Gimnazjum STSG i z Gimnazjum im. Maxima Gorkiego z Heringsdorfu.

I miejsce zajął zespół VII reprezentujący Społeczne Gimnazjum STSG w składzie: Michał Jeleń, Tomasz Małachowski i Wojtek Polak z klasy II - uzyskali 147 punktów. II miejsce zajął zespół II również z naszego gimnazjum: Gabriela Chudy, Wiktoria Kwiatkowska i Paulina Ponikowska z klasy I - 137 punktów. III miejsce ex aequo zajęły zespoły III (Anne Wellnitz, Nico Kracht i Leopold Kraacht z Heringsdorfu - 136 pkt) oraz zespół XIX (Małgorzata Zaremba, Aleksandra Adamczyk i Katarzyna Grzegorczyk z GP2 - 136 pkt.

Gratulujemy naszym zwycięzcom!

Konkurs składał się z kilku etapów. Do 6 lutego należało dostarczyć prezentację multimedialną na temat jednej z wysp, która uwzględniałaby położenie geograficzne, warunki naturalne, historię, faunę i florę oraz walory turystyczne wybranej przez zespól wyspy. Prezentacje oceniał zespół nauczycieli STSG: Helena Tomaszewska (historia), Anna Waszkiewicz (geografia) i Wiesław Kaczanowski (informatyka). Można było za nią otrzymać 20 punktów. Podczas samego konkursu uczniowie rozwiązywali test z wiadomości na temat UE, Polski, Niemiec, Danii, Euroregionu Pomerania oraz tytułowych czterech wysp. Za test można było uzyskać 63 pkt. Trzecią konkurencją była krzyżówka (18 punktów). Ostatne zadanie wymagało szczegółowej znajomości mapy Wolina, Uznamu, Rugii i Bornholmu. Uczniowie otrzymali 4 mapy konturowe i 58 znaczków przedstawiających rośliny, zwierzęta, budowle, ciekawostki związane z każdą z wysp. Trzeba je było umieścić w odpowiednich miejscach na mapach. Za każdy znaczek przyznawano 1 pkt. Łącznie w konkursie było do zdobycia 159 punktów.