Aktualności  z klasy "0"
w roku 2014/2015

Cała załoga klasy "0" złożyła już uroczyste przyrzeczenie. W obecności starszych kolegów, nauczycieli i rodziców przyrzekaliśmy:

  •       WYPEŁNIAĆ SUMIENNIE OBOWIĄZKI UCZNIA,
  •       BYĆ DOBRYM KOLEGĄ,
  •       DBAĆ O DOBRE IMIĘ SWOJEJ KLASY I SZKOŁY,
  •       SWOIM ZACHOWANIEM I  NAUKĄ SPRAWIAĆ
          RADOŚĆ RODZICOM I NAUCZYCIELOM.

Uprzejmie prosimy Rodziców o nadsyłanie zdjęć i innych materiałów z fajnych wydarzeń w klasie "0". Dziękujemy.