W piątek 30 października odbył się w naszej szkole konkurs na najlepsze przebranie z okazji Halloween. Jego pomysłodawcami byli uczniowie III gimnazjum którzy już na miesiąc przed 31 października wykonali plakat i poinformowali swoich kolegów i koleżanki o ‚strachach na lachy’. O godzinie 10 uczniowie gimnazjum i liceum zebrali się w sali gimnastycznej aby szanowna komisja w osobach Wielce Szacownej Pani Dyrektor Barbary Sadzy, niemniej Szanownej Pani Heleny TomaszewskiejWielkiego Znikającego Pana Wojciecha Lecha mogła przyznać nagrody dla najlepiej przebranych uczniów.

     Wygrała uczennica III gimnazjum Katarzyna Małachowska której twarz wypracowana we wczesnych godzinach porannych zachwyciła szacowne jury. Wyróżnienie otrzymał też uczeń I gimnazjum Liam Maćkowski którego uśmiech Jokera również podziałał elektryzująco na komisję.