Historia szkoły

 

Społeczne Szkoły STSG - Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące mają uprawnienia szkół publicznych i założone są przez Społeczne Towarzystwo Szkoły Gimnazjalnej w Świnoujściu.

Organem prowadzącym jest trzyosobowy Zarząd, którego prezesem jest p. Janusz Dziekoński. W 1991r. za zgodą Ministra Oświaty powstaje pierwsza Szkoła Podstawowa przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Świnoujściu z dwoma oddziałami i 26 uczniami klas IV i VI.
Pierwszym dyrektorem i założycielem szkoły był p. Marian Szostak, człowiek młody, niezwykle odważny, pełen dobrych pomysłów, zapału i wiary w sukces. W tym samym roku szkoła zmieniła swą siedzibę i zostaje przeniesiona do bardzo zniszczonego przez Rosjan budynku po szkole radzieckiej przy ul. Matejki 35, w której mieści się do dnia dzisiejszego.


Stan techniczny budynku był zły, obiekt zupełnie nie nadawał się do użytku. Fatalne warunki sanitarne, zniszczona instalacja grzewcza i elektryczna, zdewastowane pomieszczenia, panowała wszechobecna wilgoć i stęchlizna.

Niezwykłym wysiłkiem dyrektora, nauczycieli i rodziców przygotowano kilka pomieszczeń do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pracy administracji szkolnej. W tych warunkach szkoła pracowała do 1995r. W lipcu tegoż roku szkołę przejmuje p. Andrzej Pawełczyk, a 15 sierpnia 1995r. Zarząd powierza stanowisko dyrektora szkoły bardzo doświadczonemu pedagogowi z wieloletnim stażem pracy w nadzorze pedagogicznym i kilkunastoletnim stażem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu, p. Janinie Lech. Nowy dyrektor staje przed niezwykle trudną sytuacją finansową. Prezes Zarządu wraz z dyrektorem szkoły usilnie starają się o dotacje z puli ministerialnej na tzw. zagospodarowania mienia pojarowskiego.

Przy ogromnej życzliwości władz miasta, głównie ówczesnego prezydenta miasta, szkoła otrzymuje pierwsze pieniądze na wymianę okien w całym budynku. Następnie pieniądze przeznaczono na ocieplenie ścian, budowę gazowej kotłowni, wymianę drzwi, budowę sanitariatów oraz instalacji elektrycznej i grzewczej. Jednocześnie przystąpiliśmy do remontu wewnątrz budynku.

Wszystkie sale lekcyjne, klatki schodowe, bibliotekę, korytarz oraz otoczenie szkoły i  salę gimnastyczną wyremontowaliśmy we własnym zakresie ze środków szkolnych. Szkoła z roku na rok piękniała. Dobre warunki, czyste i estetyczne klasy, powstawanie sukcesywnie wszystkich gabinetów przedmiotowych - w pierwszej kolejności biblioteki i świetlicy, następnie gabinetu informatyki, bardzo nowoczesnego gabinetu do nauki języków obcych, biologii i chemii, historii i geografii, fizyki i plastyki... to wszystko zachęcało do dobrej pracy i nauki. Przybywało uczniów i zwiększała się liczba nauczycieli.

Absolwenci Szkoły Podstawowej w 1994r. podejmują naukę w Liceum Ogólnokształcącym - powstaje druga szkoła prowadzona przez ten sam organ założycielski.

W wyniku reformy oświatowej w 1999r. na bazie sześcioletniej szkoły podstawowej, powstaje Gimnazjum. Mamy więc trzy pełne szkoły pod tym samym kierownictwem. Sukcesywnie zwiększa się liczba uczniów i nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne.

Szkoły Społeczne nie mają długiej tradycji w historii oświaty. Mają znacznie trudniejsze zadanie aby móc się rozwijać i funkcjonować. Muszą mieć takie walory, by pozyskać do nich uczniów i nauczycieli.

Nasze szkoły charakteryzują się głównie tym, że uczniowie mają:

  • doskonałe warunki lokalowe, jest mała liczba uczniów w klasie,
  • wysokokwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycielską,
  • naukę języków obcych i  informatykę od klasy I Szkoły Podstawowej,
  • rozszerzoną liczbę godzin języka angielskiego i niemieckiego,
  • szeroką ofertę kół przedmiotowych i zainteresowań,
  • możliwość zwiększenia liczby godzin z przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi,
  • ... a nade wszystko zapewniamy nie tylko pełną opiekę, ale i bezpieczeństwo, przez cały czas pobytu ucznia w szkole.