Jako szkoła społeczna o uprawnieniach szkoły publicznej oferujemy:

  •     bezpieczeństwo

  •     wysoki poziom nauczania

  •     zajęcia pozalekcyjne

  •     koła zainteresowań

  •     taniec towarzyski

  •     integrację młodzieży, uczestnictwo w życiu szkolnym

  •     wycieczki

  •     stałą współpracę ze szkołami w Niemczech.


Społeczne Szkoły STSG - Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące mają uprawnienia szkół publicznych i założone są przez Społeczne Towarzystwo Szkoły Gimnazjalnej w Świnoujściu.

W roku 2004 otrzymaliśmy certyfikaty "Szkoła z klasą" w akcji organizowanej m.in. pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzające wysokie umiejętności naszej kadry nauczycielskiej oraz gwarantujące wysoki poziom nauczania. Certyfikat ten przyznawany jest tylko tym szkołom, które w swojej pracy kierują się następującymi zasadami:

 

Zasada 1: Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.

„Szkoła z klasą wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe”.

Zasada 2: – Szkoła ocenia sprawiedliwie.

„Szkoła z klasą sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania”.

Zasada 3: Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.

„Szkoła z klasą uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić”.

Zasada 4: Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.

„Szkoła z klasą rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego”.

Zasada 5: Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.

„Szkoła z klasą pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera”.

Zasada 6: Szkoła przygotowuje do przyszłości.

„Szkoła z klasą przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury”.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Nasze szkoły angażują się w społecznie prowadzoną pracę i działalność prośrodowiskową, której symbolem stało się święto polskiej niezapominajki, obchodzone w maju. Niezapominajki – małe błękitne kwiatki, ozdoba polskich łąk, leśnych uroczysk  i torfowisk, spotyka się je nad brzegami strumieni, na obrzeżach polskich lasów.

 

Błękit ziemski u stóp Twoich
Mały kwiat na łące
W naszej szkole się nauczysz
Taki kwiat doceniać
Szczęście Twoje, ile kwiatów
na niebieskiej łące