Nauczyciele
Liceum

Barbara Sadza dyrektor
Żaneta Łukasiewicz wicedyrektor

ROK SZKOLNY 2019 / 2020 

Wychowawcy:

I A LO : Michał Markiewicz 

I B LO: Barbara Sadza

I C LO: Katarzyna Rokicka

II LO : Wojciech Lech

III LO : Helena Tomaszewska

 • Dorota Ślesarska - j. polski, wiedza o kulturze (wok)
 • Katarzyna Rokicka - j. angielski
 • Tomasz Tomczewski - język angielski 
 • Michał Markiewicz - j. niemiecki
 • Barbara Sadza – matematyka
 • Wojciech Lech - fizyka, informatyka, przyroda, matematyka
 • Dawid  Walus – matematyka
 • Sylwia  Rybczyńska-Krzystosiak biologia, przyroda
 • Żaneta Łukasiewicz – chemia, przyroda
 • Katarzyna Wożniak  – geografia, przyroda, wiedza o kulturze (wok)
 • Tomasz Stróżek - geografia 
 • Helena Tomaszewska – historia, wos, podstawy przedsiębiorczości, historia i społeczeństwo 
 • Rafał Maraszek - edb
 • Hanna Tur – w-f
 • ksiądz Daniel Sacik  - religia