Nauczyciele
Szkoły Podstawowej

Barbara Sadza dyrektor
Żaneta Łukasiewicz wicedyrektor

Rok szkolny 2019 / 2020 

Wychowawcy: 

Klasy: 
I : Magdalena Grubińska 

II :  Karolina Dynowska

III : Anna Chlebuś

IV: Adriana Ziółkowska

V : Sylwia Wróblewska 

VI A: Katarzyna Woźniak 

VI B: Dorota Ślesarska

VII: Wiesława Kudela 

VIII: Ewa Murawska 

 • Anna Chlebuś - nauczanie początkowe 
 • Karolina Dynowska - nauczanie początkowe, rytmika, świetlica
 • Magdalena Grubińska - nauczanie początkowe, świetlica 
 • Dorota Ślesarska - j. polski 
 • Adriana Ziółkowska - j. polski OPIEKUN SAMORZĄDU
 • Joanna Banaszek - j. angielski
 • Jolanta Okurowska - j. angielski
 • Katarzyna Rokicka - j. angielski 
 • Beata Stankiewicz - j. angielski
 • Justyna Fronczek - j. niemiecki
 • Michał Markiewicz - j. niemiecki 
 • Agnieszka Pyrkosz - j. niemiecki, wdychowanie do życia w rodzinie
 • Marzanna Bizan - matematyka 
 • Elżbieta Kapla - matematyka 
 • Barbara Sadza - matematyka
 • Dawid Walus - matematyka 
 • Agnieszka Chabros - historia, 
 • Helena Tomaszewska, historia, wos, 
 • Katarzyna Woźniak - przyroda, geografia, plastyka 
 • Agnieszka Stryczyńska - chemia 
 • Wojciech Lech - fizyka 
 • Henryk Teda - muzyka
 • Wiesława Kudela –  technika, świetlica 
 • Anna Segieda - informatyka 
 • Sylwia Wróblewska – informatyka, plastyka, preorientacja zawodowa  
 • Ewa Murawska - w-f, biblioteka, świetlica
 • Rafał Maraszek - edukacja dla bezpieczeństwa (edb)
 • ksiądz Daniel Sacik - religia