Nauczyciele
Szkoły Podstawowej

Barbara Sadza dyrektor
Żaneta Łukasiewicz wicedyrektor

Rok szkolny 2020 / 2021 

Wychowawcy: 

Klasy: 

1 SP - Anna Chlebuś

2 SP: Magdalena Grubińska 

3 SP  Karolina Dynowska

4 SP  Ewa Murawska

5 SP :Adriana Ziółkowska

6 SP : Sylwia Wróblewska 

7 A: Katarzyna Woźniak 

7 B: Dorota Ślesarska

8 SP: Wiesława Kudela 

 • Anna Chlebuś - nauczanie początkowe 
 • Karolina Dynowska - nauczanie początkowe, rytmika, świetlica
 • Magdalena Grubińska - nauczanie początkowe, świetlica 
 • Dorota Ślesarska - j. polski 
 • Adriana Ziółkowska - j. polski OPIEKUN SAMORZĄDU
 • Joanna Banaszek - j. angielski
 • Jolanta Okurowska - j. angielski
 • Katarzyna Rokicka - j. angielski 
 • Beata Stankiewicz - j. angielski
 • Justyna Fronczek - j. niemiecki
 • Michał Markiewicz - j. niemiecki 
 • Agnieszka Pyrkosz - j. niemiecki, wdychowanie do życia w rodzinie
 • Elżbieta Kapla - matematyka 
 • Barbara Sadza - matematyka
 • Dawid Walus - matematyka 
 • Hanna Krajniak - historia, 
 • Helena Tomaszewska, historia, wos, 
 • Katarzyna Woźniak - przyroda, geografia, plastyka 
 • Agnieszka Stryczyńska - chemia 
 • Wojciech Lech - fizyka 
 • Henryk Teda - muzyka
 • Wiesława Kudela –  technika, świetlica 
 • Anna Segieda - informatyka 
 • Sylwia Wróblewska – informatyka, plastyka, preorientacja zawodowa  
 • Ewa Murawska - w-f, biblioteka, świetlica
 • Rafał Maraszek - edukacja dla bezpieczeństwa (edb)
 • ksiądz Daniel Sacik - religia