Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA
Lp. Miesiąc Wydarzenie Dzień wolny od zajęć edukacyjnych Uwagi
1 Październik Dzień Edukacji Narodowej 14.10.19

Cała szkoła

Wolne od zajęć
2 Grudzień Spotkania przedświąteczne

20.12.2019

(piątek)
Cała szkoła
3, 4 Styczeń Przygotowanie do szkoły
po feriach świątecznych

2-3.01.2020

(czwartek, piątek)

Cała szkoła

Wolne od zajęć
5, 6, 7 Kwiecień Egzaminy ósmoklasisty

21, 22, 23
kwietnia 2020

(wtorek, środa, czwartek,)
Klasa 7 SP wolne
8 Czerwiec Piątek po Bożym Ciele

12.06.2020

(piątek)

Cała szkoła

Wolne od zajęć
9, 10 Czerwiec Dni z wychowawcą

24.06.2020 (środa)

25.06.2020 (czwartek)
Cała szkoła
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Lp. Miesiąc Wydarzenie Dzień wolny od zajęć edukacyjnych Uwagi
1 Październik Dzień Edukacji Narodowej 14.10.19

Cała szkoła

Wolne od zajęć
2 Grudzień Spotkania przedświąteczne

20.12.2019

(piątek)
Cała szkoła
3, 4 Styczeń Przygotowanie do szkoły
po feriach świątecznych

2-3.01.2020

(czwartek, piątek)

Cała szkoła

Wolne od zajęć
5 Maj Matura pisemna (CKE)

4.05.2020 (poniedziałek)

Wolne dla LO
6 Maj Matura pisemna (CKE)

5.05.2020 (wtorek)

Wolne dla LO
7 Maj Matura pisemna (CKE)

6.05.2020 (środa)

Wolne dla LO
8 Czerwiec Piątek po Bożym Ciele

12.06.2020

(piątek)

Cała szkoła

Wolne od zajęć
9, 10 Czerwiec Dni z wychowawcą

24.06.2020 (środa)

25.06.2020 (czwartek)
Cała szkoła