PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW UCZNIÓW KLAS I


12.12.2013 r. odbyło się w naszej szkole pasowanie na czytelnika w klasie I.
    Odświętnie ubrani pierwszoklasiści zjawili się ze swoją wychowawczynią w bibliotece szkolnej punktualnie o godz. 1000. Uroczystość rozpoczęła się od występów koła teatralnego, które przygotowało wiersze i piosenki Janiny Porazińskiej  z okazji 125 rocznicy urodzin pisarki i poetki.
   Dzieci zwiedziły przygotowaną wystawkę, także książek Janiny Porazińskiej.Były też konkursy sprawdzające znajomość rożnych baśni, bajek i innych książek dla dzieci.
   Pani bibliotekarka rozmawiała z dziećmi o poszanowaniu książek, sposobie wypożyczania i trzymania książek w domu. Dzieci doskonale zdawały sobie sprawę z tego, jakie  prośby mają książki. Spisane prośby są wywieszone na tablicy  w bibliotece.
   Następnie odbyło się pasowanie na czytelnika. Najpierw pani bibliotekarka odczytała tekst przyrzeczenia, a wielką encyklopedią dotykając prawego ramienia każdego ucznia mówiła: "Pasuję Cię na czytelnika naszej szkoły".
   Po przyrzeczeniu chętne dzieci mogły wypożyczyć sobie książkę.