W dniu 15 października 2013 roku pierwszoklasiści ze Społecznej Szkoły Podstawowej STSG zostali uroczyście pasowani na uczniów. W granatowych pelerynkach i biretach na głowie, na sztandar szkoły, ślubowali, że będą szanować nauczycieli, uczyć się koleżeństwa i przyjaźni, rodzicom sprawiać radość a przede wszystkim kochać Ojczyznę i być dobrym Polakiem. Pasowania wielkim, czerwonym ołówkiem dokonała Pani Dyrektor Janina Lech. W uroczystości uczestniczyli także nauczyciele szkoły, rodzice uczniów oraz koleżanki i koledzy, którzy przygotowali dla pierwszoklasistów zakładki do książek. Oprócz zakładek bohaterzy uroczystości otrzymali również dyplomy, znaczki pamiątkowe i legitymacje szkolne. Ten dzień był również ważny dla zerówkowiczów. Oni także przyrzekali uczyć się sumiennie i dbać o dobre imię swojej szkoły. Zarówno dzieci z grupy 0 jaki i uczniowie klasy I zaprezentowali krótki program artystyczny przeplatany piosenkami, który rozbawił zgromadzoną na sali gimnastycznej publiczność.