20 marca powitaliśmy długo wyczekiwaną wiosnę. Do tego dnia dzieci przygotowywały się uczestnicząc w zajęciach, pogadankach, dzięki którym poznawały charakterystyczne cechy oraz oznaki nowej pory roku, tradycyjne obrzędy ludowe związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. W przeddzień kalendarzowej wiosny dzieci z klas 0-3 wykonały Marzannę. Następnie przeszły ulicami swojej miejscowości wyganiając odchodzącą zimę i przywołując wiosnę. Kolorowy pochód zakończył się w ogrodzie szkolnym, gdzie dzieci  złożyły Marzanny do utylizacji w zamian za to czekał na nie słodki poczęstunek.

(im)