w klasach I, IIIII SP podręczniki będą zamówione przez wychowawców
edukacja wczesnoszkolna (pakiet "Tropiciele") i język niemiecki na koszt rodziców
język angielski - podręcznik i ćwiczenia z dotacji zamawia szkoła.

klasy IV, VVI SP - podręczniki i ćwiczenia z dotacji będą zamówione przez szkołę
do języka niemieckiego - na koszt rodziców  - będą przygotowane w księgarni Neptun (pl. Wolności) do kupienia na hasło STSG od września.

klasy VII SP oraz II i III GIM - podręczniki z dotacji zamawia szkoła.

klasy I, II i III liceum - obowiązują podręczniki wymienione w wykazie.