Przed wakacjami uczniowie klasy szóstej naszej szkoły uczestniczyli w konkursie z języka angielskiego „My Day in the United Kingdom” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.  

   W szkole, w ciągu dwóch 45 minutowych lekcji dzieci musiały napisać opowiadanie o swoim dniu w Zjednoczonym Królestwie.  Opowiadanie mogło być opisem rzeczywistym lub fikcyjnym wydarzeniem.

   Głównym celem konkursu było zachęcanie uczniów do rozwijania talentów pisarskich i publikacja najlepszych prac w formie książkowej przez wydawnictwo „Fida”.  Dodatkowym celem projektu jest popularyzacja znajomości języka angielskiego, co ma sprawić że absolwenci szkół Województwa Zachodniopomorskiego będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy.  Partnerem w tym projekcie była Polska Izba Biznesu w Szkocji.

   Wypracowanie Marcela Agacińskiego aktualnie ucznia klasy VII zostało wyróżnione i opublikowane podczas wakacji.

   To co jest szczególnie istotne i co wyróżnia ten projekt z pośród wszystkich innych jest to że wyróżnione dziecko może trzymać w dłoniach książkę z opublikowanym swoim opowiadaniem.  Jest to niezwykle silnym bodźcem dla wielu uczniów do dalszego pisania i do takiego rozwoju aby móc w przyszłości publikować swoje książki.

Jolanta Okurowska

foto: Katarzyna Rutkowska