Absolwent  szkoły STSG  Tomasz Małachowski, (najlepiej zdana matura z matematyki, fizyki i informatyki w mieście) obecnie student AGH w Krakowie, wraz ze swoim zespołem, zwyciężył w międzynarodowym konkursie  dotyczącym zarządzania i planowania rozwoju korporacji z branży energetycznej.

koniecznie trzeba przeczytać artykuł w tygodniku Wyspiarz Niebieski

interesujące informacje opublikowane są także na: Facebook, Dropbox, Dropbox

jeśli chcesz, dołącz do nich: