Światowy Dzień Wody - 22.03.2017
W związku z obchodami Światowego Dnia Wody dla klasy 1 i 2 zostały zorganizowane prelekcje dotyczące istoty wody w naszym życiu. Każde z dzieci wykonało pracę plastyczną o roli wody w życiu człowieka. Podsumowaniem prelekcji były eksperymenty, które wzbudziły wiele zainteresowania. Szczególną aktywnością i wiedzą wykazały się dziewczynki ze szkolnego koła LOP.