W dniach 17-23 maja 2014 r. grupa uczniów z naszej Szkoły wraz z opiekunami (Jolanta AnkiewiczKatarzyna Woźniak) wyjechała na Rugię. Wycieczka zorganizowana została w ramach projektu „Baltische Putzkunstler”. Celem tego przedsięwzięcia było zainteresowanie młodzieży problematyką zanieczyszczenia Bałtyku, poznanie Parku Narodowego Jasmund oraz integracja młodzieży polskiej i niemieckiej. Program przygotowany został bardzo profesjonalnie i ciekawie zrealizowany. Młodzież wysoko ocenia walory edukacyjne i wypoczynkowe tego projektu. Dużą atrakcją był nasz udział w wykonaniu rzeźb ze śmieci znalezionych na plaży.