Zebrania dla rodziców

  1. w roku szkolnym 2020-2021
09.09.2020 18.00.
  • Spotkanie z wychowawcą klasy.
  • Sprawy  organizacyjne
16.12.2020 1800
  • Spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami.
  • Powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną
10.02.2021 1800
  • Wywiadówka po półroczu
24.03.2021 1800
  • Spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami.
  • Powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klasy III LO.
19.05.2021 1800
  • Spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami.
  • Powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną.

​​