Zebrania dla rodziców

w roku szkolnym 2019-2020

18.09.2019 1800
  • spotkanie z wychowawcą klasy, sprawy organizacyjne
18.12.2019 1800
  • spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami
  • powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną
05.02.2020 1800
  • wywiadówka po półroczu
25.03.2020 1800
  • spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami
  • powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klasy III LO
13.05.2020 1800
  • spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami
  • powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną