Paulina Mechło - absolwentka STSG - wraz ze współautorką książki „Trening Intelektu” Jolantą Grzelką została laureatką nagrody Teofrasta, przyznawanej przez magazyn „Charaktery” autorom najlepszych polskich książek psychologicznych.
Pracę magisterską obroniła w lipcu 2012 r. na Wydziale Neurokogniwistyki w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Książkę napisała i wydała w 2011 roku, będąc jeszcze studentką. Obecnie otworzyła przewód doktorski na Uniwersytecie Warszawskim.
Naszej uzdolnionej absolwentce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć w karierze naukowej.