Wiosna w klasach 1-3
W tym roku uczniowie powitali wiosnę w sposób artystyczny. Zadaniem każdej z klas było wykonanie wizerunku Pani Wiosny dowolną techniką plastyczną. Pomysłów i dobrej zabawy było bez liku. Mali artyści dumnie prezentowali efekty swojej twórczości.