Zebrania dla rodziców

w roku szkolnym 2017-2018

20.09.2017
środa
1800 spotkanie z wychowawcą  klasy
25.10.2017
środa
1800 spotkanie z wychowawcą  klasy
13.12.2017
środa
1800 - spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami
- powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną
31.01.2018
środa
1800 wywiadówka po półroczu
21.03.2018
środa
1800 - spotkanie z wychowawcą klasy i nauczycielami
- powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną uczniów klas III LO
23.05.2018
środa
1800 - spotkanie z wychowawcą klasy  i nauczycielami
- powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną